November in de academie

By 08/11/2017Home, Nieuws

Op 11 november is het Wapenstilstand en dan is er géén les.

Opgelet, op de Dag van de Dynastie, op woensdag 15 november is er wél gewoon les!

En op vrijdagavond 24 november is er onze Nocturne (alle leerlingen krijgen daarvoor in de loop van de week een persoonlijke uitnodiging). De lessen van die avond worden daartoe ook opgeschort.