Schilderkunst
Volwassenen

Schilderkunst speelt in op de rijke traditie binnen de westerse kunst en slaagt erin zich steeds opnieuw te definiëren. Kleur, licht, compositie, expressie blijven de actuele kunstenaar boeien.
Bovendien word je gestimuleerd te experimenteren en de grenzen van de schilderkunst te verkennen.
De beleving van wat je wil uitdrukken, staat hierbij centraal maar ook word je begeleid in je zoektocht naar een persoonlijke visie en een eigen schilderkundige taal.

Het uiteindelijke doel van deze opleiding is dat je na 5 jaar kunt afstuderen met werk dat een eigenheid en eenheid draagt en de bekwaamheid om dit op zelfstandige manier uit te voeren. De 5 jaren zullen een zoektocht hiernaartoe zijn. Waar de eerste jaren verkennend zijn, en veel wordt gewerkt aan de hand van opdrachten die je voeling geven met de verschillende mogelijkheden van het medium, evolueert het proces naar meer en meer vrijheid en zelfstandigheid. Hierbij maak je ook gebruik van hulpmiddelen zoals een schetsboek en een eigen beeldbank.

Geef jezelf de tijd om een proces door te maken. Geef voldoende aandacht aan ‘het zoeken’ en focus je niet teveel op het eindresultaat. Een goede zoektocht is niet evident en zal zeker individuele uitdagingen met zich mee brengen, maar een doorleefd proces brengt vanzelf goed werk met zich mee.

Leerkracht

Evelien Hiele

Lesmomenten

maandag en zaterdag

Info

geen voorkennis vereist
2 lesmomenten gedurende 5 jaar