Cross-watte?

In het atelier cross-over zijn er geen opdrachten meer. Je klopt er aan met een eigen projectvoorstel dat je gaandeweg wil ontwikkelen. Een interessant idee volstaat, want tijdens de eerste weken van de opleiding leer je jouw projectvoorstel uitwerken.

Tijdens de opleiding staat de mentor je bij in het ontdekken van een persoonlijk oeuvre, wat je ermee wil vertellen en hoe het zich verhoudt tot jezelf en andere kunstenaars. Tijdens individuele contacturen bestudeer je samen met de mentor hoe je je werk het beste kan ontwikkelen en/of tentoonstellen, met speciale aandacht voor portfolio en presentatietechnieken.

De mentor helpt je ook de weg te vinden doorheen alle mogelijkheden van de kunstacademie en zelfs daarbuiten. Alle technieken en invalshoeken zijn mogelijk, van Altamira tot interactieve videoinstallaties. In het atelier Cross-Over zijn er geen grenzen, en dat is zowel een vloek als een zegen. Van de student cross-over wordt veel zelfstandige inzet en initiatief verwacht om verder te kijken dan de muren van het atelier. Bereid je voor op een opleiding waarin je eigen enthousiasme het ritme bepaalt en met huiswerk waarin je de confrontatie met jezelf aangaat.

Je vliegt er als kunstenaar ook niet hélemaal alleen op uit. Het atelier wordt een laboratorium voor je ideeën. Tijdens groepsoefeningen en uitdagingen kan je je eigen invalshoek en drijfveer aftoetsen en in kaart brengen.

In dit atelier krijgt jouw inhoudelijk verhaal alle tijd, ruimte en ondersteuning om te rijpen tot unieke kunst. Vanaf nu bepalen enkel nog jouw ideeën de route.

Doelstellingen

Na de opleiding ben je in staat om je eigen identiteit uit te drukken in een persoonlijke beeldtaal, en kan je daarover professioneel communiceren via een portfolio. Je weet hoe je je werk degelijk tentoonstelt en weet ook waarvoor het staat.

 

Concreet

Op je eigen ritme maak je afspraken met de mentor. Die staat klaar met raad en daad om je te helpen je project in de steigers te zetten. Je hoofdatelier is dat van het atelier cross-over, daarnaast kun je wisselend in de praktijkateliers aan de slag. Welke ateliers dat zijn, hangt af van je project.

 

Voorwaarden

Je komt in aanmerking wanneer tijdens een eerste intakegesprek met de mentor blijkt dat je klaar bent om je hart en ziel in je werk te leggen. Veelal is dat na een eerste opleiding aan de academie.