Specialisatiegraad versus cross-over: een overzichtje!