Beeld in Diksmuide

Wij hebben ook een heel rijk aanbod Beeldende Kunst in Diksmuide, voor alle leeftijden.

Beeldeatelier 1ste en 2de graad
6 — 12 jaar


“In Beeldatelier word je op een speelse manier ondergedompeld in de wereld van kleur, lijn, vorm, ruimte en compositie. Er is plaats voor experiment en veel fantasie, maar je leert ook de dingen waarnemen zoals ze zijn. Via een waaier aan thema’s en technieken stimuleren we de ontwikkeling van verschillende vaardigheden en proberen we ieder kind op zijn eigen manier creatief te prikkelen.”
DIKSMUIDE
(KADENS, Koning Albertstraat 24, Klas 6)

woensdag: 15u10 – 16u50

woensdag: 17u00 – 18u40

vrijdag: 16u30 – 18u10

DIKSMUIDE
(GO Basisschool DE W’IJZER, Grauwe Broedersstraat 73)

donderdag: 16u – 17u40

vrijdag: 16u30 – 18u10

LEKE
(GBS Klavertje Vier, Kloosterstraat 4)

dinsdag: 16u20 – 18u00

WOUMEN
(OC Walnes, Iepersteenweg 2))

woensdag: 13u00 – 14u40

Beeldatelier 3de graad
12 — 18 jaar


“Jongeren in het middelbaar zijn op zoek naar zichzelf en zijn kritisch tegenover de dingen rondom zich. De academie probeert daarop in te spelen. We maken gebruik van die zoektocht om echt te leren zien en te interpreteren. Er wordt geëxperimenteerd met vorm, kleur, techniek, ruimte, waarnemingstekenen en minder voor de hand liggende materialen.”
DIKSMUIDE
(Kadens, klas 6)

zaterdag: 8u45 – 12u15

Vierde graad
+ 18 jaar

Specialisatiegraad

+ 23 jaar 


Schilderkunst

Doorheen je traject binnen Schilderkunst doorloop je een zoektocht naar eigenheid, eenheid en zelfstandigheid. Waar de eerste jaren verkennend zijn, en we werken aan de hand van opdrachten, evolueert het proces naar meer en meer vrijheid en zelfstandigheid. In de tweede helft van dit 5-jarige traject werk je toe naar een ‘eindexpo’, een tentoonstelling op locatie met alle afstuderende leerlingen uit de verschillende ateliers.

Tekenkunst

In het atelier Tekenkunst leer je op een ongedwongen en creatieve manier intens en bewust waarnemen aan de hand van diverse materialen en technieken. In de eerste jaren krijg je regelmatig opdrachten vanuit uiteenlopende thema’s zoals stilleven, portret of landschap. Op dinsdag valt de focus op modeltekenen, op woensdag spitsen we toe op waarneming. In de tweede helft van dit 5-jarige traject werk je toe naar een ‘eindexpo’, een tentoonstelling op locatie met alle afstuderende leerlingen uit de diverse ateliers. 

Cross-over

Wie graag een kruisbestuiving wil maken tussen zijn/haar verworven artistieke ervaringen en nieuwe ervaringen uit één of meerdere andere onbekende ateliers, zal zijn gading vinden in de voortgezette opleiding cross-over. Ook wie broedt op één of ander een uitzonderlijke specifieke leervraag die niet binnen de lijntjes van één atelier past of een (al dan niet vakoverschrijdend) persoonlijk project, kan terecht in dit atelier. Binnen dit vijfjarige traject kies je minstens twee vak-ateliers: één hoofdvak (bij voorkeur een atelier waarvan je al een aantal basistechnieken beheerst) en één bijvak (een volledig nieuw atelier). Naast de twee vak-ateliers is er ook het kernatelier cross-over, waar je mentor je op maandelijkse contactmomenten uitdaagt om na te denken over kunst(historische) kwesties en je je drijfveren onderzoekt.

Wekelijks volg je dus maximum vier lestijden in je hoofdvak en maximum vier in je bijvak. Daarbovenop is er een maandelijks contactmoment met een mentor, hetzij individueel, hetzij in groepsverband.

Specialisatiegraad

Nadat je de vierde graad succesvol afgerond hebt binnen een atelier kun je sinds kort ook gedurende twee lesjaren een specialisatiegraad binnen die discipline volgen. Die graad kan slechts voor een beperkt aantal mensen met een gezonde dosis ambitie en een stevige portie groeipotentieel. Ook voor wie een tijdje geleden afstudeerde aan de academie is het een uitstekende kans om terug te komen en te excelleren binnen dat vak.”

Lesdag Lesmoment Leerkracht Locatie
Schilderkunst maandag 18.30 – 21.50 u. Anne Vanoutryve Hendrik Conscience-straat 36

8600 BEERST

donderdag 18.30 – 21.50 u. Anne Vanoutryve
Tekenkunst dinsdag levend model 18.30 – 21.50 u. Anne Vanoutryve
woensdag Waar-neming 18.30 – 21.50 u. Valentine De Meester
Crossover Ateliermomenten afhankelijk van de 2 gekozen vak-ateliers

Vastleggen maandelijkse contactmomenten met mentor gebeurt in overleg met mentor

2 vakleerkrachten

en

Mentor Thomas Gerard

Contact via secretariaat
Kunstacademie Poperinge