Theater Maken

By 23/05/2018vierde graad

VOLWASSENEN

Deze opleiding richt zich tot mensen die al een gewone toneelopleiding hebben afgewerkt of die al actief zijn in het amateurtoneel.